Du når oss på info@varmdoloppet.se eller 073-705 32 15.

Kanske finns svaret på din fråga här. Kolla även igenom PM (när det publicerats), mycket info finns där.
Chip? När får jag det? Du får ditt chip på tävlingsplatsen innan du går till starten, var där i tid!!. Mer information om detta finner du PM.
Seedning till Vasaloppet? Tider för seedning till Vasaloppet beslutas av Vasaloppsledningen och anslås normalt Onsdagen efter loppet. Se vidare på Vasaloppets hemsida. Seedning »
Hur fungerar tävlingsklassindelningen? D21/H21 ställer man upp i från det år man fyller 21 till och med det år man fyller 34. Från det år man fyller 35 åker man i D35/H35. När man sedan blir 40, ja då kör man i D40/H40 och så vidare.
Efteranmälan? Möjligt i mån av plats. Mer info om detta kommer då anslås.